Doorzoek de site

Of bekijk alle producten

9 september ’21

Veilig en snel uw afdrukken desinfecteren!

Hygiëne is altijd van groot belang geweest in de mondzorg. De belangrijkste richtlijnen om hygiëne in de praktijkvoering te waarborgen, zijn vastgelegd in de Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorg (KNMT, 2016). Na de uitbraak van Corona is het voorkomen van de verspreiding van met name virussen nog belangrijker geworden.

Afdrukken en tandtechnische werkstukken die in de mond van uw patiënt zijn geweest, zijn blootgesteld aan speeksel, ander organisch materiaal en mogelijk ook bloed. Hierdoor is er kans op infectiegevaar. De richtlijn is hier duidelijk over. U dient de afdrukken grondig af te spoelen en vervolgens te desinfecteren om het aantal micro-organismen tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Hoe kunt u in de dagelijkse praktijk uw afdrukken veilig en snel desinfecteren?

Terug in de tijd
Zo’n 350 jaar voor Christus ontdekte men dat er leven ontstond uit rottend voedsel. Daarna kwam men steeds een stap verder. In de 19e eeuw ontdekte men dat micro-organismen ziekten kunnen veroorzaken. In diezelfde periode vond Louis Pasteur uit dat het mogelijk was om bacteriën te doden door pasteuriseren. Door korte verhitting is het mogelijk om schadelijke bacteriën in bederfelijke producten te vernietigen. Hiermee worden niet alle micro-organismen vernietigd, maar het aantal wordt wel teruggebracht naar een veilig niveau waardoor ze normaal gesproken geen ziekten meer kunnen veroorzaken.

Welke infectiegevaren komen we tegen in de praktijk?
Micro-organismen komen in een grote verscheidenheid voor in onze normale flora. Veel zijn non-pathogeen. Dat betekent dat deze niet ziekteverwekkend zijn. Sommige bacteriën zijn wel pathogeen en daarmee ziekteverwekkend. De groei van deze pathogene bacteriën is afhankelijk van temperatuur, de pH-waarde, zuurstof, water en voeding. Binnen de mondzorg en tandtechniek kunt u te maken krijgen met bacteriën, virussen en schimmels. De ontdekking van antibiotica in de 20e eeuw heeft tot een versnelling in de bestrijding van bacteriële infectieziekten geleid. Hoe zit dat dan bij virussen?

Control-alt-delete?
Virussen grijpen snel om zich heen en kunnen zich ook snel verspreiden. Helaas is het niet mogelijk deze te bestrijden met antibiotica of medicatie. Alleen een vaccin kan daarbij helpen. Daarnaast weten wij dat virussen ook kunnen muteren tot nieuwe varianten. Denk bijvoorbeeld aan de Delta en Omikron variant van het Corona virus. Influenza is nog altijd het meest voorkomende virus. Andere virussen zijn bijvoorbeeld: hepatitis, HIV en herpes (koortslip).

Verspreiding micro-organismen
De overdracht van micro-organismen kan zowel direct als indirect plaatsvinden. Huidcontact is een voorbeeld van directe overdracht. De verspreiding kan echter ook indirect via water, bloed of speeksel gebeuren. Tevens kan dit optreden via instrumenten of afdrukken. Dat is zeker binnen de mondzorg en tandtechniek niet ondenkbaar. Hoe dient u daar mee om te gaan?

Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorg
In deze richtlijn (KNMT, 2016) staat opgenomen, dat u een afdruk altijd moet desinfecteren voor dat deze naar een tandtechnisch laboratorium gaat. De tandarts is verantwoordelijk voor de desinfectie van de afdruk. Dit betekent dat u de gehele afdruk in een desinfectievloeistof dient onder te dompelen. Dat is belangrijk, omdat veel afdrukmaterialen hydrofiel zijn. Hierdoor kunnen zij ook gemakkelijk verkeerde micro-organismen bevatten. Het is daarom van groot belang dat u deze vernietigt voor dat het tandtechnisch laboratorium de afdrukken gaat uitgieten. Bovendien beschermt u hiermee ook de medewerkers in het tandtechnisch laboratorium tegen contaminatie met micro-organismen. In de richtlijn (KNMT, 2016 – pag. 88) staat het advies om chloortabletten te gebruiken om te desinfecteren. Afdrukken die verontreinigd zijn met bloed dient u te desinfecteren met 1.000 ppm chloor. Maar is dit ook het beste voor uw afdrukken?

Afdrukmaterialen en vochtopname
Inzoomend op de afdrukken zelf, dan zijn deze veelal gemaakt van polyether afdrukmateriaal of alginaat. Beide afdrukmaterialen zijn hydrofiel. Om alginaatafdrukken te maken, is dat prettig. U krijgt een mooiere afdruk door uw patiënt vooraf te laten spoelen met water. Echter, de opname van vocht is niet gewenst als u de afdruk desinfecteert. Hierdoor kan er vervorming van de afdruk ontstaan, waardoor het uiteindelijke werkstuk mogelijk niet meer passend is. De richtlijn Infectiepreventie  adviseert om chloor te gebruiken om afdrukken te desinfecteren. Hier kleven echter nadelen aan voor met name het tandtechnisch laboratorium dat de afdrukken wil uitgieten.

• Chloor is ineffectief als er bloed op de afdruk zit
• Chloor geeft luchtbellen tijdens het uitgieten
• Chloor verweekt het oppervlak van het gipsmodel
• Chloor beïnvloedt de detailproductie waardoor de nauwkeurigheid minder is

Desinfectie met alcohol is zeker niet geschikt. Een laboratorium mag het gemaakte werkstuk na afloop wel desinfecteren met alcohol van tenminste 70%. Dit is echter meer hygiënisch schoonmaken. Zijn er dan alternatieven voor desinfectie met chloor?

Desinfecteren met het bewezen en effectieve Cavex ImpreSafe
Het belangrijkste doel is om in een zo kort mogelijke tijd uw afdrukken te desinfecteren zonder deze te beschadigen. Om uw afdrukken veilig en snel te desinfecteren, gebruikt u het bewezen en effectieve Cavex ImpreSafe. Het werkzame bestanddeel van de vloeistof is Quaternair Ammonium Compound (benzalkoniumchloride). Dit is een mild en tegelijk zeer efficiënt desinfecterend middel. Daarnaast bevat Cavex ImpreSafe actieve stoffen en andere additieven die een hoge reinigingsactiviteit bieden en tegelijk zacht zijn voor de afdrukmaterialen. Deze zorgen ervoor dat de oppervlaktespanning van de afdruk wordt verlaagd. Hierdoor komt het desinfectiemiddel sneller in contact met de afdruk. Een extra toevoeging van een zogenaamde booster zorgt er voor dat het gehele proces sneller verloopt. De afdruk kan daardoor zo kort mogelijk in het desinfectiebad liggen. In oplossing met 3% Cavex ImpreSafe duurt het 3 minuten om tot een log 4 of log 5 reductie te komen. Dit betekent dat uw afdruk in 3 minuten tijd is gedesinfecteerd. Hoe werkt het dan?

Werkwijze Cavex ImpreSafeDesinfecteer afdrukken veilig en snel met Cavex ImpreSafe

De Cavex ImpreSafe Starterkit bevat een container.

1) Vul de container met een liter water
2) Doseer 30 ml Cavex ImpreSafe met de op de fles geïntegreerde maatbeker
3) Voeg 30ml Cavex ImpreSafe toe aan het water
4) Spoel uw afdruk zorgvuldig af onder stromend water, zodat alle zichtbare verontreiniging is weggespoeld
5) Leg de afdruk in de tray en laat deze in de container zakken
6) Zet de meegeleverde timer op 3 minuten
7) Spoel de afdruk opnieuw zorgvuldig af onder stromend water


Verzending naar het tandtechnisch laboratorium 

De Cavex ImpreSafe starterkit bevat ook gripzakjes voor verzending.

1) Klop het overtollige water af
2) Doe de afdruk in een zakje
3) Sluit het zakje zorgvuldig
4) Kruis het vak ‘gedesinfecteerd’ aan

Tip van de dag: Bewaar uw afdruk op kamertemperatuur, nooit in de koelkast. U hoeft er ook geen natte wattenrollen bij te doen. Hierdoor kan namelijk blijvende vervorming optreden waardoor het uiteindelijke werkstuk mogelijk niet past.

Desinfecteer afdrukken veilig en snel

Waarom desinfecteren met Cavex ImpreSafe?
U kunt Cavex ImpreSafe gebruiken voor alle soorten afdrukmateriaal. Het heeft geen nadelige effecten voor andere materialen of metalen. Er zijn vele soorten desinfectiematerialen met verschillende samenstellingen op de markt. In vergelijking met andere producten is de contacttijd van Cavex ImpreSafe met drie minuten veel korter dan de inwerktijd die vaak voor andere vloeistoffen staat. Opname van vocht begint namelijk direct na onderdompeling. Het is dan ook belangrijk dat u de timer gebruikt en aanzet op drie minuten. Hierdoor voorkomt u extra vochtopname en uiteindelijke vervorming van uw werkstuk. De toevoegingen aan Cavex ImpreSafe zorgen ervoor dat de werking ervan versnelt en verbetert. Een langere inwerktijd kan zorgen voor extra vochtopname. Door de zwelling beïnvloedt dit uw uiteindelijke werkstuk. Dit is hierdoor niet langer passend. Hoe korter de inwerktijd, des te veiliger. Hierdoor blijft uw werkstuk stabiel en behoudt het de fijne details. Waarom is het dan zo effectief?

Desinfecteer afdrukken veilig en snelEffectiviteit Cavex ImpreSafe: log 5 reductie in 3 minuten
Kijkend naar de effectiviteit van de desinfectie, dan is Cavex ImpreSafe in staat om in 3 minuten tot een log 5 reductie te komen. Log 4 betekent dat er voor 99,99% aan de eisen is voldaan om bacteriën te desinfecteren. Een stap verder, namelijk log 5, wil zeggen dat er voor 99,999% aan de eisen is voldaan om schimmels en virussen te desinfecteren. Effectief houdt dit in dat het aantal micro-organismen daarmee is gereduceerd tot een veilig niveau. Dit betekent dat Cavex ImpreSafe de meest voorkomende bacteriën, virussen en schimmels die in de dagelijkse praktijk kunnen voorkomen voor minstens 99,99% desinfecteert in dire minuten tijd. Hoe zit dat dan met het Corona virus?

Cavex ImpreSafe is bewezen effectief tegen Corona!
Om de virus inactiverende werking van Cavex ImpreSafe tegen het Coronavirus te testen, is het ’Feline Coronavirus’ gebruikt. Dit virus veroorzaakt Feline Infectious Peritonitis (FIP). Hier is van bekend dat het fataal is voor katten. Viroxy Labs in Maleisië, een laboratorium gespecialiseerd in microbiologie en ISO17025 geaccrediteerd, voerde de tests uit. Voor deze test is een kwantitatieve suspensietest gebruikt volgens EN14476: 2013 + A1: 2015 normen onder zowel schone als vuile omstandigheden. De tests bevestigden de effectiviteit van Cavex ImpreSafe tegen het Feline Coronavirus, omdat de resultaten een vermindering van log 4 (99,99%) overschreden nadat de testmonsters gedurende drie minuten waren ondergedompeld in een 3% oplossing van Cavex ImpreSafe. Op basis van dit aanvullende rapport en de eerdere virustestresultaten kunnen wij concluderen dat Cavex ImpreSafe effectief is tegen het Covid-19- Coronavirus.

Voorkom vervorming van uw werkstukken en desinfecteer met Cavex ImpreSafe!
In een desinfectiebad met een 3% oplossing van Cavex ImpreSafe duurt het drie minuten om tot een log 4 / log 5 reductie te komen. Dit betekent dat het aantal micro-organismen tot een veilig niveau is verminderd. De korte inwerktijd van Cavex ImpreSafe zorgt ervoor dat uw afdruk in drie minuten is gedesinfecteerd. Hiermee voorkomt u vervorming van uw werkstuk en behoudt het de fijne details. Wilt u ook veilig en snel uw afdrukken desinfecteren? Desinfecteer deze dan voortaan met het bewezen en effectieve Cavex ImpreSafe.

Klik hier voor meer informatie over Cavex ImpreSafe.